• Lorem ipsum

Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het sieraad fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Hygiene producten zoals oorbellen waarvan de verzegeling is verbroken kunnen niet geretourneerd worden. Daarnaast kunnen sieraden die wij voor jou gegraveerd of op maat gemaakt hebben niet geretourneerd worden omdat wij deze speciaal voor jou hebben gemaakt.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen wij voor deze terugbetaling geen kosten in rekening brengen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij het sieraad/de sierraden hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je het sieraad/de sieraden hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Hoe retourneer je een bestelling?
Graag het retourformulier zo compleet mogelijk invullen, wanneer je deze niet neer hebt, download je hem hier. download het hier

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om
aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.


Verpak de item(s) in de zo oorspronkelijk mogelijke staat. Voeg de retourformulier en de originele factuur (of kopie) toe aan het pakket.

Stuur het pakket naar:
2ehandssieraden.nl / Sako Juwelier
Kerkstraat 58
1141BJ Monnickendam

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.